Ko je zapravio bio Valter: Čuveni film sniman po čovjek koji je bio trn u oku Gestapu

Za kultni film jugoslovneske kinematografije “Valter brani Sarajevo” znaju svi, ali nije svima poznato po kome je sniman, odnosno ko je bio Valter.

Naime, prvi i pravi Valter bio je major jugoslovenske kraljevske vojske, Žarko Todorović protiv koga je Gestapo pokrenuo najveću kontraobavještajnu akciju na Balkanu. Također, najveća operacija na ovim prostorima tokom rata, zvala se “Valter”.

Valter je bio jedan od rukovodioca obavještajne službe ravnogorskog pokreta u početnoj fazi drugog svjetskog rata u okupiranoj Jugoslaviji i prvi komadant ustaničke komande u Beogradu. Pripadao je grupi oficira koja nije prihvatala kapitulaciju i priključio se pokretu Draže Mihajlovića.

Valter je postao prvi komadant Komande Beograda 17. maja, 1941. godine, a ilegalni rad ogledao se u osnivanju obavještajne službe, slanju oficira i podoficira na teren, ubacivanje ljudi na strateška značajna mjesta u državnim službama i u aparat okupacione vlasti.

Valterova obavještajna služba s kojom je radio slala je informacije Mihajloviću i Britancima, što je bio trn u oku Gestapou.

Valter je uhapšen 1945. sa velikim brojem saradnika i odveden u logor Mathauzen.

Preminuo je u Parizu u dubokoj starosti 2000. godine. Komunisti su ga pod lažnim optužbama proglasili za ratne zločine.

Ipak njegova biografija je iskorištena za snimanje filma koji je postao kultan i kojeg su pogledali milioni ljudi širom svijeta, a prema nekim informacijama samo je u Kini gledan više milijardi puta.

Valtera je tumačio Bata Živojinović legenadarni glumac kojem je ovo bila jedna od najboljih uloga u karijeri. Generacije jugoslovena, a i kasnijih koji su došli uživali su uz ovaj film i gledali spektakularne akcije protiv Nijemaca.

I da, nemojte se čuditi. Valter nije bio Partizan, nego četnik.