Stigli rezultati analize i katastrofa su: Ako ste ljetovali na ovoj plaži, hitno otiđite doktoru

Labaratorijskom analizom utvrđeno je da su rezultati analize mora za kupanje prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar ešerehi ecoli bakterije.

Prije tri dana, hrvatski mediji su pisali o velikom zagađenju mora, masnim nakupinama i biljnom otpadu zatečenim u naselju Molunat u općini Konavle, na površini su plutale mrtve ribe.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije odmah je izašao na teren. Uzeli su uzorak mora za kupanje na plaži uz autokamp Monika u Moluntu.

Sada su stigli i rezultati analize koje pokazuju da je došlo do kratkotrajnog oštećenja na plaži uz autokamp Monika zbog izlijevanja fekalnog otpada.

“Upravni odbor za komunalne poslove i zaštitu okoliša, sukladno o Uredbi o kakvoći mora upozorava javnost da je na plaži uz autokamp Monika u Moluntu došlo do kratkotrajnog oštećenja mora fekalnog podrijetla.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- Neretvanske županije je po dojavi o iznenadnom onišćenju mora sproveo analizu 14. augusta.

Escherichia coli (skraćeno E. coli), koju je otkrio pedijatar i bakteriolog Theodor Escherich, jedna je od glavnih vrsta bakterija koje žive u donjem dijelu probavnog trakta sisavaca. Nužne su za pravilnu probavu hrane te sudjeluju u radu crijevne flore. Njezina je prisutnost u podzemnim vodama obično indikator fekalne zaraze. Svrstava se u skupinu Enterobacteriaceae te se često koristi kao modelni organizam za bakterije općenito. Korijenska riječ koju nalazimo u znanstvenom nazivu te porodice, “entero-“, odnosi se na crijevo, pa je često u istom značenju kao i “feces”. Boja se po Gramu, i to gram-negativno. Ima oblik bacila.

Broj jedinki bakterije E. coli se u prosječnom dnevnom fecesu čovjeka kreće između 100 milijardi i 10 bilijuna. Svi različiti podtipovi fekalnih bakterija s oznakom coli i sve slične bakterije koje žive u tlu (ili biljnoj truleži, od kojih je najpoznatija skupina Enterobacter aerogenes), okupljeni su u “coliformnu skupinu”. Tehnički se koliformi definiraju kao aerobne i neobavezno anaerobne, nesporogene, gram-negativne, štapićaste bakterije koje fermentiraju laktozu i pritom kroz 48 sati pri 35°C stvaraju plinski produkt. U tijelu se taj plin otpušta kao flatus. Via Wikipedija. Stanice E. coli su izdužene, duljine 1-2 µm i promjera 0.1-0.5 µm.